Breedly.com

Breedly.com

På Breedly.com kan du bland annat testpara ett registrerat sto med en godkänd avelshingst samt se information om flertalet hingstar som finns tillgängliga i Sverige, vad de kostar att betäcka med samt vem du kontaktar. Du kan även ta del av auktionsresultat, storloppsresultat och djupläsa i faktabanken.

Breedly.com är en digital avelstjänst som utvecklas av Travronden i samarbete med Svensk Travsport. Grundtanken med Breedly.com är att få in allt tänkbar information om avel som den inbitne kan behöva- på ett och samma ställe! Samtidigt ska innehållet vara tillräckligt brett och lättillgängligt för att nya personer på sikt ska bli intresserade av avelns fantastiska värld. Målsättningen med webbplatsen är att sammanställa en tjänst för att stimulera travhästuppfödning och på sikt, i den mån det går, föra aveln framåt. Alltid med hästen i fokus.

Idag kan du bland annat testpara ett registrerat sto med en godkänd avelshingst samt se information om flertalet hingstar som finns tillgängliga i Sverige, vad de kostar att betäcka med samt vem du kontaktar. Du kan även ta del av auktionsresultat, storloppsresultat och djupläsa i faktabanken. 

Breedly.com är under ständig utveckling!